Članstvo Print E-mail

IZVADAK IZ PRAVILNIKA O KREDITIMA

 


Članak 1.

Kredit može dobiti samo član NOA kreditne unije.

 

Članak 2.

U kreditnu uniju NOA se može učlaniti poslovno sposobna fizička osoba-obrtnik i druga fizička osoba, koja samostalnim radom obavlja dopuštenu djelatnost, trgovac pojedinac, poljoprivrednik, hrvatski državljani stariji od 18 godina sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj na području Osječko-baranjske županije, koja ima zajednički interes i zajedno djeluje s ciljem unapređenja i zaštite međusobnog interesa na načelu financijske uzajamnosti.

Novog člana Unije može predložiti i osnivač Unije, stari član Unije.

Identitet se potvrđuje osobnom iskaznicom.

 

Članak 3.

Svojstvo člana Unije stječe se sudjelovanjem u osnivanju NOA-e ili naknadnim pristupanjem i to tako da osoba dade izjavu-pristupnicu o usvajanju Statuta NOA-e i u nju unese članski udjel.

Visina članskog udjela utvrđuje se Statutom Unije.

 

Članak 4.

Osoba koja želi postati član NOA-e kreditne unije dužna je podnijeti zahtijev za pristupanje u uniju u pisanom obliku, koji mora sadržavati.

- ime i prezime, odnosno tvrtka člana kreditne unije

- jedinstveni matični broj građana, odnosno matični broj tvrtke

- broj osobne iskaznice, datum i mjesto izdavanja

- prebivalište, odnosno sjedište i adresa

- broj i iznos članskih udjela koje želi uplatiti u kreditnu uniju

- drugi podaci određeni statutum kreditne unije

Odobrenje za pristupanje u uniju donosi Nadzorni odbor unije jednoglasnom odlukom svih članova.

 

Članak 5.

Članom kreditne unije postaje osoba koja je:

- dobila odobrenje Nadzornog odbora

- koja je dala izjavu-pristupnicu o prihvaćanju statuta ovjerenu kod javnog bilježnika

- koja je uplatila članski udjel.

Izjavu-pristupnicu o pristupanju popunjava kreditni referent koji odgovara za točnost u pristupnicu unesenih podataka.

U Upisniku se obvezno upisuje:

- redni broj

- datum upisa i datum početka članstva u kreditnoj uniji

- ime i prezime, odnosno tvrtka člana kreditne unije

- jedinstveni matični broj građana, odnosno matični broj tvrtke

- broj osobne iskaznice, datum i mjesto izdavanja

- prebivalište, odnosno sjedište i adresa člana kreditne unije

- broj I iznos članskih udjela u kreditnoj uniji

- drugi podaci određeni statutum kreditne unije

- datum prestanka članstva u kreditnoj uniji

Član koji pristupi uniji upisuje se u upisnik članova kreditne unije.


 

Članak 6.

Svojstvo člana unije prestaje;

- na vlastiti pisani zahtjev

- prema uvjetima utvrđenim statutom

- isključenje na temelju jednoglasne odluke Nadzornog odbora zbog neispunjavanja uvjeta iz članka 9. Zakona o kreditnim unijama

- u slučaju istupanja, odnosno isključenja iz unije osobi će se isplatiti

članski udjel i pripadajući dio dobiti ako je ostvaren, a nije raspoređena.

Ovo pravo ostvaruju i nasljednici, odnosno pravni sljednici člana unije. 

 

 

 

 

 

Županijska 19/I, 31000 OSIJEK

Telefoni:
+385 (0)31 207 466
+385 (0)31 200 466

Fax:
+385 (0)31 200 477

OIB 64712924075   MBS 1229885

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d.
IBAN: HR40 25000091102013430
SWIFT CODE (BIC): HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN: HR63 23400091101010593