J-FUND Print E-mail

 


 

Poticanje zapošljavanja osobama s invaliditetom, hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a te ekološke proizvodnje


Vođen ovim ciljem,JDC (Američko židovsko vijeće) i Kreditna unija NOA iz Osijeka, pokrenuli su “J-fond”. J-fond je specifičan fond za kredite, osnovan za slijedeće namjene:

 

1. pomoć osobama s invaliditetom i hrvatskim braniteljima oboljelim od PTSP-a za samozapošljavanje i ostvarivanje ekonomske neovisnosti,

2. poticaj poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i/ili branitelje oboljele od PTSP-a,

3. ekološku proizvodnju


Ukoliko ste poduzetnik, obrtnik, udruga ili zadruga i želite zaposliti osobe s invaliditetom, pozivamo vas da aplicirate za beskamatni kredit.


Za detaljnije informacije ili sastanak s predstavnicima NOA-e, obratite nam se na kontakt brojeve telefona ili putem emaila.


 

 

Kako aplicirati za kredit?


(1) U namjeri da se postane korisnik kredita, potrebno je ispuniti Zahtjev za korištenje kredita, gdje se, osim osobnih i statusnih podataka korisnika, precizira svrha korištenja kredita te se sažeto opisuje ekonomska opravdanost ulaganja. Korisnik će naznačiti željeni datum realizacije kredita.


(2) Zahtjev za kredit se podnosi na specifičnom zahtjevu J-fonda, uz obrazloženje statusa osobe s posebnim potrebama i načina njihovoga zapošljavanja. Kod većih kreditnih zahtjeva potrebno je izraditi Poslovni plan u suradnji s Centrom za poduzetništvo Osijek, a istom će se pristupiti nakon konzultacije s J-fondom i direkcijom JDC-a.


(3) Nepotpune i neodgovarajuće zahtjeve Kreditni odbor će odbaciti i o tome pismenim putem obavijestiti podnositelja.


(4) Kreditni odbor će ocjenjivati naznačene podatke u Zahtjevu za korištenje kredita, u pravilu, mjesec dana od zaprimanja istog.


(5) Kreditni odbor zadržava pravo negativne ocjene isplativosti ulaganja, o čemu će podnositelja zahtjeva obavijestiti u roku od 45 dana od zaprimanja istog.


(6) NOA će osigurati besplatnu stručnu pomoć za kvalitetno popunjavanje Zahtjeva za kredit, kao i odgovarajuće savjete za razradu poduzetničkih ideja.
 

 

 

 

Županijska 19/I, 31000 OSIJEK

Telefoni:
+385 (0)31 207 466
+385 (0)31 200 466

Fax:
+385 (0)31 200 477

OIB 64712924075   MBS 1229885

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d.
IBAN: HR40 25000091102013430
SWIFT CODE (BIC): HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN: HR63 23400091101010593