Krediti poljoprivrednicima Print E-mail

 


 

Krediti poljoprivrednicima namjenjeni su za:

 • tov teladi, svinja, brojlera
 • rasplod svinja, ovaca, koza
 • mliječne krave
 • uzgoj konja
 • pčelarstvo
 • ribarstvo
 • nabavku poljoprivredne mehanizacije
 • izgradnju kapaciteta u poljoprivredi
 • kupovinu poljoprivrednog zemljišta
 • nove nasade vinograda i voća
 • repromaterijal

 

Županijska 19/I, 31000 OSIJEK

Telefoni:
+385 (0)31 207 466
+385 (0)31 200 466

Fax:
+385 (0)31 200 477

OIB 64712924075   MBS 1229885

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d.
IBAN: HR40 25000091102013430
SWIFT CODE (BIC): HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN: HR63 23400091101010593