Krediti za turizam Print E-mail

Krediti za turizam namjenjeni su za:

  • izgradnju novih turističkih kapaciteta
  • dogradnju postojećih turističkih kapaciteta
  • rekonstrukciju postojećih turističkih kapaciteta
  • opremanje i proširenje turističkih kapaciteta

 

Županijska 19/I, 31000 OSIJEK

Telefoni:
+385 (0)31 207 466
+385 (0)31 200 466

Fax:
+385 (0)31 200 477

OIB 64712924075   MBS 1229885

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d.
IBAN: HR40 25000091102013430
SWIFT CODE (BIC): HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN: HR63 23400091101010593