Poljoprivreda Print E-mail

 


MILE NIKŠIĆ, MARKUŠICA

 

Mile je jedan od uzornih korisnika NOA-inih kredita. Četvrti kredit obiteljski farmer će koristiti za nabavku muznih krava, kojima će povećati postojeće stado. Milina peteročlana obitelj živi od proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda. Svi članovi obitelji su angažirani oko pripreme hrane za stoku, održavanja higijene krava i mužnje mlijeka. Mile je posebno ponosan na kravu rekorderku u proizvodnji mlijeka na farmi po imenu Brena. Ovaj pothvat u obiteljskom farmerstvu posebno pohvaljujemo jer se razvijao korak po korak u proteklih 5 godina, ne dovodeći u pitanje otplate kredita izazvane padom proizvodnje mlijeka ili cijenom mlijeka. Želja nam je da većina poljoprivrednika Slavonije i Baranje zatvori svoj reprodukcijski ciklus ratarenja sa stočarstvom, koje zapošljava sve članove obitelji.

 


MIJO ĐURINSKI, Paljevine ZP Bračevci (Slavonija), proizvodnja duhana

 

Mijo je uzoran poljoprivrednik s područja đakovštine. Na svojem zemljištu i zemljištu koje je uzeo u zakup, zajedno sa svojom četveročlanom obitelji, godinama uzgaja duhan. Duhan je radnointenzivna i profitabilna kultura, čija se proizvodnja ugovara za poznatog kupca, tako da otpada problem plasmana. Intenzivnost proizvodnje je nametnula potrebu za kupovinom odgovarajuće poljoprivredne mehanizacije korak po korak, u što se uključila NOA, tako da je prvim kreditom kupljen traktor JOHN DEERE 6100, koji je uspješno otplaćen. Drugim kreditom koji je trenutno u otplati Mijo je nabaviom odgovarajuće poljoprivredne priključke. Ovako opremljena proizvodnja može se stabilizirati i predstavljati izvor prihoda za sve članove obitelji.

 


 

 

ATILA KARAKAŠ, VARDARAC, BARANJA

Atilina supruga je koristila grupni kredit za pokretanje plasteničke proizvodnje. Kredit je uspješno vratila i stekla pravo da se individualno zaduži. U obitelji Karakaš su tri člana (otac, majka i sin) koji se intenzivno bave poljoprivrednom proizvodnjom. Tradicija je u baranjskim selima da je vlasnik nekretnina najstariji muškarac u kući. Vodeći se tom logikom obitelji je odobren kredit za nabavku polovnog kombajna, kojim je zaposlen punoljetan sin, koji je završio srednju školu i ostao na očevom imanju, a sačuvana su radna mjesta roditelja

 


NAJUSPJEŠNIJI PODUZETNIK U 2006. GODINI

Rajković Josip, Brezine, zapadna Slavonija


Vodeći se kriterijima za izbor poduzetnika godine izabrali smo Josipa Rajkovića koji se u cijelosti uklapa u tražene kriterije, a uz to se i razlikuje od drugih, jer je imao viziju razvoja  obiteljske firme zasnovane na znanju i tradiciji, koju je i ostvario.

Josipova velika obitelj (roditelji, braća i sestra) su u potrazi za boljim životom doselili u zapadnu Slavoniju iz Like. U novoj sredini su pohađali školu, tako da je Josip završio srednju školu za komercijalne tehničare te se zaposlio u tvornici gnojiva Kutina kao disponent umjetnih gnojiva. Nezadovoljan primanjima i mogućnostima napredovanja, ranih 90-tih odlazi u Njemačku.

Poštenim radom u Njemačkoj na poslovima osiguravanja poslovnh objekata, Josip je ostvario prve kontakte s trgovcima polovne poljoprivredne mehanizacije, nabavljajući polovni traktor za očevo imanje. Uspješna nabavka prvog traktora će mu potpuno promjeniti životni put. Još 1998. Josip koristi NOA-in kredit za nabavku linije za baliranje sijena, koja je bila tehnološko čudo za to područje jer su se bale svježeg sijena omatale pvc folijom. Uz vlastite potrebe za spremanjem sijena, pojavio i velik interes za uslužnim baliranjem seljanima, što je opet doprinijelo zapošljavanju dvojice djelatnika. Daljnji tijek razvoja posla je išao preko uvoza polovnih traktora i priključaka, pa do najsuvremenijih kombajna. Uz stalnu kreditnu podršku NOA-e (do sada je realizirano 5 kredita), Josip i supruga su 2004.g. registrirali obrt za trgovinu poljoprivrednim strojevima i opremom.

Zahvaljujući velikom interesu poljoprivrednika za nabavkom polovnih poljoprivrednih strojeva u dobroj radnoj kondiciji, obrt danas posluje vrlo uspješno. Važno je naglasiti da kupci strojeva do danas nisu imali većih primjedbi na kvalitetu nabavljene opreme, što je NOA-i jako važno, jer se oprema dijelom prodaje i na NOA-ine kredite poljoprivrednicima u zapadnoj Slavoniji. Politikom okrupnjavanja obiteljskih domaćinstava te specijalizacijom farmera za proizvodnju mlijeka, stvoreni su uvjeti za povećanje standarda življenja u selima koja su u Domovinskom ratu bila gotovo uništena i napuštena. Na području zapadne Slavonije je u ratu uništena industrija i izgubljeno je mnogo radnih mjesta, tako da je povratak organiziranoj poljoprivrednoj proizvodnji jedina moguićnost za novo zapošljavanje, koristeći se pri tome jedinim raspoloživim resursom, a to je poljoprivredno zemljište i tradicija stočarstva. Danas u obiteljskom obrtu “Rajković” rade tri člana obitelji.

 


 

BELA PACL, Suza (Baranja), pčelar

Bela se već deset godina bavi pčelarstvom. Kada je ostao bez posla mogućnost zarade za četveročlanu obitelj je vidio u prelasku iz hobija – pčelarstva sa 20 košnica, u registriranog pčelara. Za taj korak mu je trebalo proširenje proizvodnje na barem 100 košnica, što je nabavio dijelom vlastitim sredstvima, a dijelom kreditom NOA-e. Sadašnja aktivnost mu omogućuje skromnu zaradu i urednu otplatu kredita. S obzirom na trenutnu situaciju u našoj zemlji koja ne proizvodi dovoljno meda ni za vlastite potrebe te neograničene mogućnosti izvoza na tržište EU, želja mu je daljnje povećanje broja košnica i modernizaciju proizvodnje po EU standardima.

 


 

IVAN RADIĆ, BIZOVAC

Ivan je naš stari član koji je već uspješno otplatio dva kredita. Njegova temeljna aktivnost je proizvodnja stočne hrane i trgovina. Trenutno razvija poslovni plan za pokretanje jedne napuštene ciglane u podunavlju. Ivanov poduzetnički duh i poštenje garantiraju uspjeh svakom poslu kojeg se prihvati. Kreditom NOA-e je nabavio mješalicu za stočnu hranu kojom priprema smjese za tov pilića, svinja i teladi. U posao je uključena cijela obitelj, a povremeno se angažiraju i sezonski djelatnici. Stočnu hranu plasira u podravini, a sirovine nabavlja lokalno ili dijelom iz uvoza. Kupci Ivanov proizvod ocjenjuju izuzetno dobrim, jer u tovu postižu odlične rezultate

 


 

ZVEZDANA KOJČIĆ, DALJ

Obitelj Kojčić (četiri člana) je uspješno vratila dugoročni kredit za poljoprivrednu mehanizaciju koji je realizirala, još za nas, na početku daleke 1997. godine. Danas Zvezdana i suprug planiraju proširiti svoju aktivnost, pored dosadašnje uobičajene proizvodnje ratarskih kultura, na proizvodnju povrća na otvorenom i uslužnu obradu zemlje susjedima. Za takav poslovni plan, načinjen na seminaru za male poduzetnike u organizaciji CP Osijek, potrebno je nabaviti jači polovni traktor i dodatnu mehanizaciju, što je drugim kreditom NOA-e i učinjeno. Zvezdanu ističemo kao primjer kako se pronalaženjem novih proizvodnji u ratarstvu može uspješno poslovati

 


 

MILORAD ĆORALIĆ, KLISA

Obitelj Milorada Ćoralića tradicionalni je proizvođač jednodnevnih pilića u podunavlju. Već se Miloradov otac bavio tim poslom, a danas su u posao uključeni i Miloradov sin i supruga. Potrebna znanja i iskustvo stekli su kroz vrijeme u kojem je bilo i uspona i padova u proizvodnji. Danas obitelj isporučuje na područje ratom devastiranog podunavalja vrlo kvalitetne jednodnevne piliće, omogučujući stanovnicima tov brojlera za osobne potrebe kao jeftin izvor dnevne prehrane. Milorad je među prvim NOA-inim klijentima dobio kredit od 10.000 DEM za nabavku matičnog jata koka nesilja. Uspješnost ovog obiteljskog posla omogućuje uredno vraćanje kredita, i stabilan izvor sredstava za egzistenciju cijele obitelji.


ORMANAC MATO, SLATINIK DRENJSKI

 

Mato je nakon osnovne škole ostao u đakovštini, izrazito poljoprivredno stočarskom kraju na obiteljskom imanju veličine 10 ha, na kojem proizvodi kvalitetnu stočnu hranu za vrhunsko stado muznih krava simentalske pasmine. Staja je obnovljena i moderno opremljena pojilicama i aparatom za mužu. Sadašnje matično stado od 10 krava omogućuje visoku masnoču i dobru kvalitetu mlijeka, ali uzgajivač želi uvođenjem pasmine crveni holstein povećati količinu proizvedenog mlijeka. Kreditom od 12000 DEM nabavljene su četiri steone junice, od čega dvije simentalke i dvije crveni holstein. Ovom nabavkom popunjena je staja tako da uz angažiranje Matine majke i jednog pomočnika obiteljska farma pruža optimalne proizvodne rezultate. Matina orjentacija na obiteljsko gospodarstvo pokazala se ispravnom jer mu je omogućila stalno zaposlelje i solidne prihode.

 


MIRJANA VRBAS, SIRAČ

Mirjanina obitelj je sagradila obiteljsku kuću u prekrasnom dijelu zapadne Slavonije, na obroncima brežuljaka kojim taj dio Hrvatske obiluje, a koji su idealni za razvoj brdskog stočarstva. Obitelj je vlasnik stada od 70 ovaca. Hranu za stado proizvode na prosječno velikoj parceli vlastite zemlje i dijelom na iznajmljenoj zemlji. Kako bi mogli dalje razvijati posao potrebno je nabaviti polovni traktor za pokretanje sakupljaća sijena i prijevoz do staje. Kreditom je kompletirana poljoprivredna mehanizacija, tako da Mirjana njen muž i dvoje djece mogu zaokružiti proizvodni ciklus. Jaganjci se prodaju na lokalnim stočnim sajmovima ili direktno ugostiteljima. Ovim kreditom je stabilizirana postojeća aktivnost i sačuvana su dva radna mjesta

 


 

MITAR DEJANOVIĆ, GAJ-POLJANA

Mitar, njegova supruga i njohovih troje djece vratili su se s privremenog rada u Sloveniji i kupili imanje u zapadnoj Slavoniji, na kojem su pokrenuli farmu za proizvodnju mlijeka. Obitelj ima 6 muznih krava i 3 junice, no nema kvalitetnu mehanizaciju za pripremu sijena. Kreditom NOA-e od 10.000 DEM nabavljen je stroj za pripremu sijena, koji je bitno olakšao pripremu i transport hrane za krave. Ova izuzetno vrijedna obitelj dnevno napreduje u svojim proizvodnim rezultatima, što se odražava i na porast njihovog standarda življenja i redovitost otplata kredita.

 


LJUBOMIR MIKOVIĆ, TRPINJA

Ljubomir je među prvim korisnicima NOA-inih kredita za tov teladi iz Trpinje, koji je uspješno završio prvi reprodukcijski ciklus i vratio kredit o roku, te tako stekao pravo da se po ubrzanom postupku ponovo zaduži za drugi ciklus tova. Ljubomir je ugledan obiteljski farmer koji se trenutno bavi ratarskom proizvodnjom na 15 jutara vlastite zemlje i još toliko zemlje u najmu. Šesteročlano domačinstvo, pored toga, tovi svinje, proizvodi mlijeko i tovi telad, a kao znak ljubavi prema tradiciji uzgaja i konje. Pohađao je dva seminara Centra za poduzetništvo za izradu poslovnog plana i vođenje obiteljskog gospodarstva, tako da ga sa zadovoljstvom ističemo kao primjer uspješnog farmera, koji je u NOA-i našao trajnog financijskog partnera

 


 

RANKO BABIĆ, GAJ

Rankova šestročlana obitelj živi u zapadnoj slavoniji od poljoprivrede. Zbog brdovitog područja i malih zemljišnih parcela ukupne površine 4 jutra obradive zemlje i 2,5 jutara pašnjaka, Ranko se bavi tovom svinja, tovom bikova i muznim kravama. Ovakova raznolikost obezbjeđuje sigurnost i češći priliv gotovine. Kreditom od 10.000 DEM nabavljen je rabljeni traktor koji će omogućiti Ranku da kvalitetnije i na vrijeme obradi vlastitu zemlju, te da uslužno obrađuje zemlju seljanima koji nemaju vlastitu mehanizaciju. Većom proizvodnjom ratarskih proizvoda povećava se mogućnost povećanja stočnog fonda i veći izvor prihoda što može trajno materijalno obezbjediti ovo obitelj.

 


 

DRAGO CULAK, ANTUNOVAC


Obitelj Culak broji 7 članova (baka, muž, žena i četvero djece) i živi od obrade 8 jutara vlastite zemlje i 50 jutara zemlje u arendi, na kojoj proizvode ratarske kulture i stočnu hranu za muzne krave. Posjeduju vrhunsko stado muznih krava. Na obiteljskom imanju je i otkupna stanica za mlijeko. Kreditom od 13.000 DEM je djelomično plaćena nabavka novog berača kukuruza marke Tornado T40. Drago će i uslužno kombajnirati kukuruz u selu i bližoj okolici.

 

 


 

JOZO VARŽIĆ, ZELČIN

Jozo se proizvodnjiom mlijeka bavi čitav život. Obožava rad sa stokom, a trenutno posjeduje 3 visokomliječne krave i tri teleta. Životno iskustvo, koje je prenio i na kćerku i zeta, omogućuju mu i proizvodnju mlijeka vrhunske kvalitete uz visok postotak masti. Jozo vrši vlastitu selekciju ženske teladi tako da ih ostavlja za daljnji uzgoj i povećanje stada. Staja i prostor za čuvanje hrane izuzetno su uredni. Obitelj je kreditom od 3.000 DEM nabavila još jednu visokosteonu junicu pasmine Holstein crveni. Vjerujemo da će trud i ljubav koju obitelj Varžić ulaže u svoj posao rezultirati i dobrim materijalnim prihodima.

 


 

PAJO TRAVICA, ŠIDSKI BANOVCI

Pajo Travica je naslijedio očevo imanje, na koje se vratio nakon što mu je supruga ostala bez posla. U obitelji žive Pajin otac i majka, brat, supruga i dvoje djece koji obrađuju 7.5 hektara vlastite zemlje i 7.5 hektara zemlje u najmu.Zemlju obrađuju vlastitom mehanizacijom i proizvode dovoljno hrane za tov teladi i uzgoj ovaca. Kreditom od 5000 DEM nabavljena je telad za tov. Obiteljski farmer postiže vrhunske rezultate u ovčarstvu. Budućnost ove obitelji je u povećanju stočnog fonda.


 

 

 

 

 

Županijska 19/I, 31000 OSIJEK

Telefoni:
+385 (0)31 207 466
+385 (0)31 200 466

Fax:
+385 (0)31 200 477

OIB 64712924075   MBS 1229885

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d.
IBAN: HR40 25000091102013430
SWIFT CODE (BIC): HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN: HR63 23400091101010593