Novosti

U Osijeku, 15. ožujka 2018.

Na temelju članka 22. Statuta Kreditne unije NOA sazivam:

10. GODIŠNJU SKUPŠTINU KREDITNE UNIJE NOA

koja će se održati 22. ožujka 2018. godine u 13:00 sati u Osijeku u prostorijama Kreditne unije NOA, Županijska 19/I


Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje uvjeta za njezino održavanje, izbor:
- radnog predsjedništva
- zapisnik vodi javni bilježnik

2. Izvješće Uprave o stanju Unije i poslovanju Unije u 2017. godini i Program rada Kreditne Unije NOA za razdoblje 2018.-2022. godine

3. Izvješće Nadzornog odbora

4. Izvješće revizora Auditus d.o.o. Osijek o obavljenoj reviziji

5. Usvajanje godišnjih izvješća za 2017. godinu

6. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu

7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2017. godine

8. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Kreditne Unije NOA

9. Izbor novih zastupnika članova Skupštine Kreditne Unije NOA

10. Izbor revizora za 2018. godinu

11. Odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora NOA-e

12. Razno


Materijali za Skupštinu, koji će služiti kao podloga za odlučivanje po objavljenim točkama dnevnog reda, bit će dostupni članovima na uvid u sjedištu Unije od objave poziva radnim danom od 9 do 13 sati.

potpis