Novosti

Osijek, 9. travnja 2021. godine

Na temelju članka 22. Statuta Kreditne unije NOA sazivam:

13. GODIŠNJU SKUPŠTINU KREDITNE UNIJE NOA

koja će se održati 27. travnja 2021. godine (utorak) u 13:00 sati
u Osijeku u prostorijama Kreditne unije NOA, Županijska 19/I

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje uvjeta za njezino održavanje, izbor:
- radnog predsjedništva
- zapisnik vodi javni bilježnik

2. Izvješće Uprave o poslovanju Kreditne unije NOA u 2020. godini i plan rada i financijski plan za 2021. godinu

3. Izvješće Nadzornog odbora

4. Izvješće eksterne revizije o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu

5. Usvajanje godišnjih izvješća za 2020. godinu

6. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2020. godinu

7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2020. godine

8. Izbor 5 novih zastupnika članova Skupštine Kreditne unije NOA

9. Izbor revizora za 2021. godinu


Materijali za Skupštinu, koji će služiti kao podloga za odlučivanje po objavljenim točkama dnevnog reda, bit će dostupni članovima na uvid u sjedištu Unije od objave poziva radnim danom od 9 do 13 sati.


Predsjednik Skupštine Kreditne unije NOA:

Prof.dr.sc. Slavica Singer, dugogodišnja redovita profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, danas je profesor emeritus Ekonomskog fakulteta u Osijeku, te je i u ovim teškim vremenima i dalje vrlo aktivna u razvoju sveučilišnog poduzetničkog obrazovanja i poticanja poduzetništva u zemlji i svijetu.

S ponosom ističemo da je profesorica Slavica Singer jedan od ključnih osnivača Kreditne unije NOA (u daljnjem tekstu: NOA), kada je pod njezinim vodstvom 1996. godine, osnovana NOA u okviru kombinirane inicijative Kongresa SAD i lokalne inicijative grupe građana da se u području istočne Hrvatske, koje je bilo pod UN administrativnom kontrolom, pokrenu gospodarske aktivnosti radi multietničkog pomirenja.

Put njezina osnivanja i razvoja pokazuje koliko se mora uložiti znanja, kreativnosti, inovativnosti, pa i građanske hrabrosti ukoliko se u našim ekonomskim, političkim i socijalnim okolnostima želi ostvariti jedna društveno korisna, a nadasve humana ideja.

Također ističemo da je od tada profesorica Slavica Singer sve do današnjih dana uključena u poslovanje NOA-e kao predsjednica ili članica Nadzornog odbora NOA-e te i u sadašnjem mandatu Nadzornog odbora NOA-e obnaša funkciju predsjednice.

Zato smo iznimno ponosni na našu predsjednicu i čestitamo joj na ovoj nagradi!Osijek, 11. siječnja 2021. godine

Uprava Kreditne unije NOA

PROF. DR. SC. SLAVICA SINGER

DOBITNICA EUROPSKE NAGRADE ZA PODUZETNIČKO OBRAZOVANJE

Profesorica Slavica Singer, profesor emeritus Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta u Osijeku dobitnica je ovogodišnje nagrade The European Entrepreneurship Education Award.

Nagradu dodjeljuje Sten K.Johnson Centar za poduzetništvo s Lund University School of Economics and Management, Lund, Švedska, od 2012. godine. Nagrada se dodjeljuje svake godine pojedincima ili organizacijama, koji su doprinijeli razvoju sveučilišnog poduzetničkog obrazovanja u Europi. Svrha nagrade je višestruka: naglasiti važnost podučavanja u području poduzetništva (u Europi), dalje stimulirati i promovirati inovativne metode podučavanja u ovom području te raširiti najnovija postignuća u poduzetničkom obrazovanju među znanstvenicima, istraživačima, profesorima, kreatorima politika, praktičarima i svim drugim dionicima, uključenim u poduzetničko obrazovanje na sveučilišnom nivou.

Profesorica Slavica Singer prepoznata je kao osoba koja ima ključnu ulogu u razvoju lokalnog i nacionalnog poduzetničkog eko sustava i poduzetničkog obrazovanja, u resursima vrlo oskudnom okruženju. Kao što i povjerenstvo za dodjelu nagrade navodi, profesorica Slavica Singer veliki je promotor mladih istraživača u području poduzetništva i daje važan doprinos znanstvenoj zajednici Europe u istraživanju poduzetništva.

Odbor za dodjelu nagrade zaključuje: „Zbog izuzetno vrijednog utjecaja na razvoj poduzetničkog obrazovanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, Slavica Singer je nesumnjivo vrijedan dobitnik Europske nagrade za poduzetničko obrazovanje za 2021. godinu“.

Dodjela nagrade održat će se, s obzirom na okolnosti, on-line, u okviru 10. European Entrepreneurship Education Workshop 2021, 22.-23.4. 2021. godine, na kojem će profesorica Slavica Singer održati i pozvano predavanje.

Drago nam je što je prepoznata dugogodišnja posvećenost i rad prof. dr. sc. Slavice Singer i suradnika u razvijanju poduzetničkog obrazovanja čime se i Ekonomski fakultet u Osijeku dodatno pozicionira kao referentna točka u području poduzetničkog obrazovanja!

Čestitamo prof. dr. sc. Slavici Singer na nagradi!

Više o samom događaju možete pogledati na sljedećem linku: https://entrepreneur.lu.se/en/events/eeea/winner-2021


Osijek, 11. siječnja 2021. godine