Novosti

Temeljem Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/18), Uprava Kreditne unije NOA uz suglasnost Nadzornog odbora Kreditne unije NOA donosi sljedeću:

ODLUKU O OTPISU DUGOVA DUŽNICIMA KREDITNE UNIJE NOA


I

Na osnovu odredbi Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (u daljnjem tekstu Zakon) i ocjene Uprave Kreditne unije NOA (u daljnjem tekstu Uprava NOA-e) i Nadzornog odbora Kreditne unije NOA (u daljnjem tekstu NO NOA-e) da se i pored različitih poduzetih mjera naplate koji već dugo vremensko razdoblje ne daju rezultate, Uprava NOA-e uz suglasnost NO NOA-e donosi odluku kojom se otpisuju dospjeli nenaplaćeni dugovi fizičkih osoba definiranim u članku 5. Zakona, dužnicima Kreditne unija NOA, za koje su ispunjeni zakonski uvjeti.

Predmet ove odluke su otpisi dospjelog duga i troška u ukupnom iznosu do 10.000,00 kuna, kao i pripadajuće dospjele kamate iskazane u prihodima odnosno tražbinama NOA-e koje Uprava NOA-e procijeni da su nenaplativi ili da su troškovi naplate veći od potraživanja.


II

Uprava NOA-e u skladu sa Zakonom određuje da će dug otpisati samostalno bez zahtjeva dužnika te će ovu odluku učiniti javno dostupnom na svojim mrežnim stranicama u zakonskom roku.


III

Kreditna unija NOA će kao vjerovnik izvršiti otpis dospjelog duga dužnicima iz točke I ove Odluke u zakonskom roku od 60 dana od dana objave o namjeri otpisa te u istom roku podnijeti prijedlog za obustavu ovrhe odnosno poduzeti drugu odgovarajuću radnju koja dovodi do prestanka ovrhe na novčanim sredstvima dužnika radi naplate otpisanog duga.U Osijeku, 18. rujna 2018. godineUprava: