Prodaje se

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti radnim danom na brojeve telefona 031/214 765  i  031/214 759 od 8-15 sati
ili na mobitel 098 253 272 bilo koji dan u tjednu.

1) Poljoprivredno zemljište u Batini

Opis
Prodaje se poljoprivredno zemljište u Batini, površine 6.193 m2.
Cijena
15.000 kn
Katastar
k.č.br. 1.481, k.o. Batina.

2) Građevinsko zemljište u Batini

Opis
Prodaje se građevinsko zemljište u Batini, u ulici Sv. Ivana Nepomuka 11, površine 598 m2.
Cijena
7.000 kn
Katastar
k.č.br. 416, k.o. Batina.

3) Kuća u Gornjem Daruvaru

Slika
Opis
Prodaje se kuća u Gornjem Daruvaru Starija kuća, dvor i voćnjak ukupne površine 788 m2.
Cijena
105.000 kn
Katastar
k.č.br. 533/207, k.o. Gornji Daruvar.

4) Kuća u Novom Bezdanu

Slika
Opis
Prodaje se kuća u Novom Bezdanu Novija nedovršena visokoprizemnica na ulazu u selo sa strane Baranjsko Petrovog sela, na parceli od 947 m2.
Cijena
124.228 kn
Katastar
k.č.br. 722/3, k.o. Baranjsko Petrovo selo.

5) Kuća u Šidskim Banovcima

Opis
Kuća klasična seoska, objekt za tov svinja kapaciteta 200 kom (200m2 salonit krov), dvor i oranica ukupne površine 1.980 m2.
Cijena
103.000 kn
Katastar
k.č.br. 499/1.