Štednja

U Osijeku, 15. prosinca 2015.

Temeljem članka 18. Statuta unije, Nadzorni odbor donosi izmjenu:

O D L U K A

O kamatnim stopama na oročene kunske depozite


odlukaOva Odluka je stupila na snagu danom usvajanja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. Godine


Predsjednica Nadzornog odbora:
Prof.dr.sc. Slavica Singer

potpis

Štedni ulozi u kreditnim unijama nisu osigurani kod državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.